Capilet Genetics erbjuder nytt DNA-test för "krumma föl"

Shetlandsponnyer kan ibland födas med missbildade ben, så kallade ”krumma föl”. Benämningen ”krumma föl” kommer av att sjukdomen leder till att benen på fölen böjs. Drabbade föl utvecklar oftast så pass kraftiga felställningar av benen att de måste avlivas. Forskare vid bland annat Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet har nu funnit den genetiska orsaken till sjukdomen.

Forskningsframgången har gjort det möjligt att ta fram ett genetiskt test som kan hjälpa uppfödare att identifiera bärare och planera aveln för att förhindra att missbildade föl föds. Detta DNA-test finns nu tillgängligt för den som vill testa sina hästar. 

 Läs mer här.