Följ oss på Facebook

Nu finns vi på Facebook. Följ oss genom att gilla var sida www.facebook.com/synchroGait

Maila gärna till oss och berätta vilken typ av inlägg ni helst vill se