Ny publicering: Så påverkar genen DMRT3 prestation hos kall- och varmblodstravare

Genom en så kallad blindstudie kunde forskarna visa att genen tydligt påverkar kallblodtravarnas travteknik. Bland varmblodstravarna studerades bland annat ett stort antal avkommor efter en CA hingst. De avkommor som var AA hade signifikant bättre tävlingsresultat än halvsyskonen som var CA. Studien är ledd av forskare från SLU och Uppsala Universitet och har publicerats i den vetenskapliga tidningen Journal of Animal Science.

The DMRT3 ´Gait keeper´ mutation affects performance of Nordic and Standardbred trotters