Ny vetenskaplig artikel: Lack of significant associations with early career performance suggest no link between the DMRT3 "Gait Keeper" mutation and precocity in Coldblooded trotters

I studien analyserades 770 slumpmässigt utvalda kallblodstravare födda i Norge och Sverige. Den visade att endast 46% av AA hästarna kom till en första start medan motsvarande siffra var 68% för CA hästarna och 63% för CC hästar. Sammanfattningsvis hade CA-hästarna överlag de bästa tävlingsprestationerna. CC hästar verkar ha svårare för travtekniken som yngre vilket syns på deras tävlingsresultat fram till 6 års ålder. De får dock förbättrade medelvärden som äldre. Många AA hästar presterar i snitt bra fram till 6 års ålder och har bland annat snabbast rekordtid (voltstart) jämfört med de andra genotyperna vid 3 års ålder. Vid åldern 7-10 år har dock AA hästarna i medel lägst intjäning och lägst antal starter. Studien leddes av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och har publicerats i ”PLoS One”.

Lack of significant associations with early career performance suggest no link between the DMRT3 "Gait Keeper" mutation and precocity in Coldblooded trotters.