Ny vetenskaplig artikel: Uppkomsten av DMRT3 'Gait keeper' haplotypen

Forskare vid Uppsala universitet (UU) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har genetiskt undersökt 382 hästar från 72 olika raser. De visar att mutationen som ger upphov till alternativa gångarter och snabb trav förmodligen uppkom inom de senaste 10 000 åren, alltså antingen strax innan hästen domesticerades eller strax efter detta. Mutationen har sedan spridits till olika hästraser runt om i världen som ett resultat av selektion på gångarter. Den vetenskapliga studien har publicerats i ”Animal Genetics”.

The evolutionary history of the DMRT3 'Gait keeper' haplotype